Naše cíle

V souladu se stanovami spolku je naším cílem všestranná podpora kulturního života, zejména klasické hudby, v Mladé Boleslavi a širším regionu.

Nejvýraznější aktivitou našeho spolku byla organizace veřejné sbírky a benefičních koncertů za účelem pořízení koncertního klavíru pro naše město. Více zde...
Navazující aktivitou je naše podpora snah mít v Mladé Boleslavi koncertní sál s kvalitní akustikou a pohodlím pro účinkující i návštěvníky (i pro náš klavír). Divadlo je plně vytížené vlastními akcemi, sál L&K ve Škoda muzeu má hlučnou klimatizaci a Sbor českých bratří je rozumně použitelný jen pár týdnů v roce