Klavír pro Boleslav

Klavír byl na konci roku 2020 věnován statutárnímu městu Mladá Boleslav (video z předání na této stránce dole) a je v současné době umístěn v Městském divadle Mladá Boleslav, kde je a bude občas využíván při koncertech (např. v sezoně 2023 Kruhu přátel hudby dvakrát). Někdy také je s naším souhlasem klavír dočasně přestěhován do jiných koncertních prostor, což se děje zejm. pro cyklus ROK NA 4 DOBY pořádaný neziskovou organizací 4ART. Není tedy bohužel využíván tak často, jak bychom si přáli, ale to je dáno velkým vytížením divadla vlastními akcemi - divadelními představeními, i celkovou náročností dočasného přestěhování. Jiný koncertní prostor není v Mladé Boleslavi k dispozici (Sbor Českých bratří nesplňuje požadavky firmy PETROF na teplotu a vlhkost).

Spolek přátel umění Mladá Boleslav z.s. byl založen a registrován v lednu 2018. Navázal tak na činnost stejnojmenného spolku, který působil v Mladé Boleslavi před více než 100 lety. Za svůj prvořadý cíl si, kromě všeobecné podpory kultury v regionu, předsevzal navázat na vynikající tradici koncertů, které se uskutečnily v Městském divadle za účasti umělců světového formátu.

Rozhodnutí navrátit koncerty do krásných prostor zdejšího divadla, které bylo navrženo a postaveno pro činohru i operu, předcházela jednání s ředitelstvím MDMB, která byla vstřícná a úspěšná a byla příslibem pro další kroky.

Vzhledem k tomu, že většina komorních koncertů se neobejde bez klavíru, požádali jsme Miroslava Sekeru o revizi všech nástrojů, které jsou v Mladé Boleslavi k dispozici. Závěr byl skličující, nejmladší nástroj byl z roku 1939 a žádný nebyl ve stavu, kterému by pomohla generální oprava. Rozhodnutí zakoupit nový nástroj bylo vynucené, přišlo však ve chvíli, kdy Škoda Auto otevírala Nadační fond na podporu rozvoje regionu Mladoboleslavska. Náš plán korespondoval se zaměřením fondu a stal se tak trochu i pilotním projektem.

K tomuto základnímu příslibu finanční pomoci, bez něhož bychom pravděpodobně nebyli schopni nákup klavíru uskutečnit, se se svojí významnou pomocí přihlásily i Město Mladá Boleslav a Středočeský kraj. Město, které je vlastníkem budovy divadla, nám vyšlo vstříc nejen peněžní dotací, ale i při řešení technických problémů souvisících s umístěním rozměrného a cenného nástroje v omezených prostorách divadla.

Následoval výběr nástroje, s nímž znovu pomohl Miroslav Sekera. Po několika návštěvách v Hradci Králové byl vybrán středně velký koncertní klavír Petrof Monsoon v ceně 1,838 mil. Kč. Firma Petrof jej zapůjčila Spolku přátel umění na období 3 měsíců, takže všechny benefiční koncerty (vizte níže) na přelomu let 2019/2020 zazněly již na novém nástroji. 

Co je na této akci úžasné, je finanční zapojení nejen institucí, ale i chuť menších firem a hlavně jednotlivců darovat malé i větší částky na pořízení tohoto nástroje. Zde je přehled:

  • instituce 1.180.000 Kč:
  • Nadační fond ŠKODA AUTO 780.000 Kč
  • Krajský úřad Středočeského kraje 100.000 Kč
  • Město Mladá Boleslav 300.000 Kč
  • dobrovolné vstupné za 5 benefičních koncertů (po odečtení nákladů) 153.844 Kč
  • dary menších firem a jednotlivců 504 756 Kč:
  • většina (cca 100) využila možnosti převodu darované částky na transparentní účet, který byl pro účely této sbírky založen
  • někteří přinesli darovanou částku v hotovosti

Na PR aktivity spojené s tímto projektem (plakáty, květiny, propagační web) přispěla Nadace rozvoje občanské společnosti, a to částkou 130 000 Kč.

Všem dárcům patří velký dík a uznání!

Klavír Petrof P 237 MONSOON

Splněný sen profesionálů

Klavír Monsoon se pyšní svým vytříbeným, vyrovnaným zvukem, jež nejlépe vynikne ve velkých hudebních síních a nahrávacích studiích. Má charakteristický romantický tón, svou bezchybnou dynamikou a repeticí poskytuje hudebníkům dokonalý prostor pro vyjádření svých pocitů. Jedná se o nástroj, na jehož stavbě se podílejí ti nejlepší a nejzkušenější mistři řemesla. Představuje optimální poměr mezi velikostí a výkonem.

Benefiční koncerty

Spolek přátel umění uspořádal sérii benefičních koncertů, které zazněly již na novém, vypůjčeném nástroji. Výtěžek z akcí byl věnován na zakoupení klavíru Monsoon společnosti Petrof. Děkujeme vám za vaši podporu.

Partneři akce

Děkujeme partnerům akce za podporu.


Slavnostního předání klavíru

Záznam ze dne 3.12.2020 na YouTube kanále Nadačního fondu ŠKODA AUTO: