Josef Feřt

Josef Feřt (1922 - 1968)

Narodil se 14. října 1922 v Jičíně. Po maturitě na učitelském ústavu vystudoval konzervatoř, později získal i kvalifikaci profesora hudební výchovy na středních školách. Na mladoboleslavskou hudební školu (pozdější Lidovou školu umění) přišel v roce 1946 a roku 1950 se stal jejím ředitelem. Jeho životním posláním byla výchova k umění. V paměti Boleslavanů zůstávají jeho poutavá průvodní slova ke koncertům, výchovné koncerty pro mládež, besedy a výuka dějin hudby. Svoje zkušenosti vtělil do oblíbených učebnic hudební nauky. S velkým nasazením vedl řadu let Boleslavskou filharmonii, pěvecký sbor Boleslav a komponoval a dirigoval scénickou hudbu pro boleslavské divadlo.

Texty:

 

Ředitel hudební školy (později Lidové školy umění), pedagogická činnost:

Hudební skladatel a dirigent orchestru Městského divadla Mladá Boleslav:

Zakladatel a vůdčí osobnost Kruhu přátel hudby v Mladé Boleslavi:

Dirigent Mladoboleslavské filharmonie:

Sbormistr Pěveckého sboru Boleslav:

Děkujeme synovi Josefa Feřta panu Petru Feřtovi za poskytnuté podklady.