Členství

Členství ve spolku se otevírá všem, kdo jsou přesvědčeni o smysluplnosti hodnot, kterými jsou úcta ke kulturním hodnotám jako podmínce slušné a prosperující společnosti, evropská kulturní tradice, uměřenost a skromnost, rozvoj mravní a estetické úrovně společnosti.

Členský příspěvek - fyzické osoby:

  • dospělý 300 Kč
  • nezletilý, žák ZUŠ MB 100 Kč
  • rodinné členství 500 Kč
  • senior 200 Kč
  • zdrav. postižený nebo znevýhodněný 0 Kč

Členský příspěvek - právnické osoby:

  • právnická osoba 1000 Kč

Platební údaje obdržíte na základě odevzdané přihlášky. Výši členského příspěvku se nekladou žádné meze.