Akce a novinky

 

Děkujeme vám za přízeň a podporu v právě končícím roce. V tom následujícím budeme pokračovat v našem snažení pořádat a podporovat kulturní aktivity, jejichž náplň odpovídá výuce na Základní umělecké škole Mladá Boleslav. Tedy koncerty klasické hudby, výstavy a instalace výtvarného umění, taneční a divadelní představení apod. Věříme, že díky naší...

Náš spolek navázal intenzivní spolupráci s Kruhem přátel hudby Mladá Boleslav. Podílíme se na výběru a plánování abonentních koncertů, také na tvorbě webových stránek (www.kphmb.cz) i dalších propagačních materiálů KPH MB. Snažíme se, aby i tato část kultury měla podporu vedení města a zde působících firem.

14. října 2022 tomu bude 100 let, co se v blízkém Jičíně narodil Josef Feřt - významná osobnost Mladoboleslavska, ředitel mladoboleslavské Hudební školy, posléze Lidové školy umění. Jeho životním posláním byla výchova k umění. V paměti Boleslavanů zůstávají jeho poutavá průvodní slova ke koncertům, výchovné koncerty pro mládež, besedy a výuka dějin...

se jmenuje mimořádná výstava fotografií Vladislava Krédla, která byla zahájena slavnostní vernisáží 9. září 2022 v Galerii Sboru českých bratří. Úvodní slovo pronesla Mgr. Hana Hamplová, o hudební doprovod se postaral Mgr. Tomáš Rýdl se svým flétnovým souborem Flauto Collegium, zazpívala Eva Svobodová.