JOSEF FEŘT – ŽIVOT ODDANÝ HUDBĚ

01.10.2022

14. října 2022 tomu bude 100 let, co se v blízkém Jičíně narodil Josef Feřt - významná osobnost Mladoboleslavska, ředitel mladoboleslavské Hudební školy, posléze Lidové školy umění. Jeho životním posláním byla výchova k umění. V paměti Boleslavanů zůstávají jeho poutavá průvodní slova ke koncertům, výchovné koncerty pro mládež, besedy a výuka dějin hudby. Svoje zkušenosti vtělil do oblíbených učebnic hudební nauky. S velkým nasazením vedl řadu let Boleslavskou filharmonii, pěvecký sbor Boleslav a komponoval a dirigoval scénickou hudbu pro boleslavské divadlo.

Josef Feřt dokázal uspořádat 125 koncertů Kruhu přátel hudby, který v roce 1955 založil. Podařilo se mu vytvořit z Mladé Boleslavi jedno z kulturních center Československa. Vždyť které město se může pochlubit, že v jeho divadle koncertovali tehdejší špičkoví světoví umělci: Svjatoslav Richter, Mstislav Rostropovič, Lazar Berman, Smetanovo kvarteto, Josef Suk, Alexander Plocek, Ivan Moravec, Eduard Haken a mnozí další.

Josef Feřt zemřel bohužel předčasně 14. prosince 1968 v pouhých 46 letech. Kulturní život našeho regionu tak ztratil nenahraditelnou inspirující osobnost.

K připomenutí stého výročí jeho narození pořádá Spolek přátel umění Slavnostní koncert ve Sboru českých bratří v neděli 16. října 2022 od 18 hodin. Publikum se může kromě jiného těšit na slavné Dvořákovo Te Deum v podání mladoboleslavských a libereckých umělců. Vstupné je dobrovolné, srdečně zveme!

Eva Pinkasová
ZUŠ Mladá Boleslav, Spolek přátel umění Mladá Boleslav