Výročí MBKO je odrazovým můstkem do dalších let

03.06.2024

Mladoboleslavský komorní orchestr letos slaví 60.výročí svého založení výrazným houslovým pedagogem, učitelem LŠU Josefem Novákem. Proto byl letošní pravidelný jarní koncert právem zvaný jako Jubilejní. A jako prominentní gratulanti přijali pozvání ke spolupráci dva ze současných velkých českých hudebníků, houslový virtuos Pavel Šporcl a dirigent a hudební skladatel Marko Ivanović. Oba působili vysoce profesionálně, ale zároveň lidsky a celkově velice sympaticky. Koncert byl velmi brzy beznadějně vyprodán a je jistě i jejich zásluhou, že mohla být generální zkouška uvedena jako veřejná.

Program zahájily dva Dvořákovy valčíky. Vznikaly původně pro čtyřruční klavír, pak byly instrumentovány pro smyčcový kvartet a nejvíce jsou asi hrané v orchestrální úpravě. Byly předvedeny s lehkostí a grácií.

Vrcholným číslem koncertu bylo jistě vystoupení Pavla Šporcla, který zahrál koncert pro housle a orchestr e moll, op.64, jedno z nejhranějších děl Felixe Mendelsohna-Bartholdyho. Provedení báječné, tempo strhující, hororový a zároveň šťastný okamžik pro Pavla Šporcla a jeho housle na konci 1.věty.

Po přestávce provedl Marko Ivanovič s orchestrem čtyřvětou Mozartovu symfonii č. 29 A dur, K. 201., která patří k nejhranějším symfoniím z Mozartova raného období. Každá věta je jinak krásná a všechny byly zahrány precizně a s nadhledem.

Celkové vyznění koncertu bylo pro diváky velmi příjemné, což potvrzují i ohlasy, se kterými jsem se setkal.

Šťastný byl jistě výběr obou hostujících umělců. O Pavlu Šporclovi již byla řeč. Na Marko Ivanovići bylo znát, že ho práce baví, navíc dokázal dostat z orchestru maximum možného, a nesnažil se z něho dostat víc, což je jeho velká zásluha. Nutno ale zdůraznit, že orchestr byl na koncert velice dobře a pečlivě připraven současným uměleckým vedoucím Jiřím Novákem, synem zakladatele. Velmi sympatické bylo i to, že si sám ve druhé půli sedl jako řadový člen orchestru k pultu a to, co naučil orchestr, si s ním i sám zahrál.

Závěrem tedy můžeme s radostí poblahopřát orchestru k výročí a jeho členům k předvedenému výkonu a těšit na jeho další činnost. Protože toto výročí není žádný milník, uzavírající kapitolu, ale je to jen odrazový můstek do dalších let jeho činnosti.

Ing. Petr Feřt, místopředseda Spolku přátel umění Mladá Boleslav