Václav Hořák ve středu 14.6. ve Sboru českých bratří

06.06.2023

Kruh přátel hudby v Mladé Boleslavi připravil pro všechny milovníky hudby recitál kontrabasisty Václava Hořáka, který je čerstvým absolventem hudební fakulty pražské AMU. Koncert, který se uskuteční 14. června 2023 od 19 hodin ve Sboru českých bratří, bude věnován vzpomínce na jeho dědečka Miroslava Kargla, který ho od dětství inspiroval v hudbě, a to především ke hře na kontrabas. Václav Hořák zahraje za klavírního doprovodu Miroslavy Hořákové a smyčcového orchestru Archi giocosi.

I na tomto koncertě bude využit "náš" klavír PETROF MONSOON, věnovaný statutárnímu městu Mladá Boleslav v roce 2020.

Více informací na stránkách KPH...