Proběhly dva koncerty ve dvou dnech

24.10.2022

31.10.2022 doplněn odkaz na článek "Archi giocosi: Hravě do nové éry" členky tohoto orchestru na stránkách ZUŠ MB.

V uplynulých dnech měli příznivci klasické hudby možnost navštívit dva koncerty ve dvou dnech po sobě. Vzhledem k tomu, že koncerty byly různě zaměřené, tak si zájemci mohli vybrat. A nadšenci byli na obou! Aby příště nedošlo k podobným "zahlcením" klasickou hudbou a naopak pak třeba k půstu, začali jsme s organizátory těchto koncertů (ROK NA 4 DOBY, KPH MB, ŠKODA Muzeum,...) mezi sebou sdílet plány koncertů. 

V neděli 16. října se ve Sboru českých bratří uskutečnil slavnostní koncert ke 100. výročí narození Josefa Feřta. Jako členu jedné z pořádajících organizací a zároveň i trochu účinkujícímu mi nepřísluší koncert hodnotit. Potěšující byla velmi pěkná návštěva. Zajímavá byla jistě i možnost prohlédnout památeční věci (např. taktovky, dobové fotografie, ocenění). Dostalo se k nám i několik pochvalných hodnocení koncertu. Za nás pořadatele bych chtěl ještě jednou vyjádřit velké poděkování paní Zdeňce Trhoňové a její firmě POR-GYN a panu Petru Feřtovi a jeho firmě ASCO, bez jejichž finanční podpory by tento velký koncert nemohl proběhnout. O tom, že byl koncert opravdu velký, svědčí i pád jednoho z obrazů ve chvíli, kdy se při generální zkoušce rozeznělo tutti symfonického orchestru a pěveckého sboru! Poděkování patří i paní Gavurové a Kultuře města Mladá Boleslav za zapůjčení koncertního sálu. Články k tomuto koncertu vyšly na mb-net.cz a mladaboleslav.cz.

Dovoluji si zde ještě zopakovat část úvodního slova z koncertu, ve kterém je zmiňován odkaz práce pana Josefa Feřta a jasné propojení s dneškem:

Např. v posledním odstavci úvahy pana Feřta K jubilejnímu koncertu Mladoboleslavské filharmonie na našem webu se píše "Osudy orchestru byly už od počátku úzce spjaty s životem hudební školy. Tato symbiosa obou organismů se ukázala velmi správnou a účelnou. Posilujme ji! Veďme mládež tak, aby našla cestu i ke kulturním hodnotám.". Když nahradíme hudební školu Základní uměleckou školou a Mladoboleslavskou filharmonii Mladoboleslavským komorním orchestrem, který je vlastně pokračovatelem amatérského (ale věříme, že stále kvalitního) provozování orchestrální hudby, platí toto stále. Proto je skvělé, že dnes v poslední skladbě je základem smyčců relativně nově založený orchestr Archi giocosi (hravé smyčce), složený z nejlepších žáků Základní umělecké školy. Ten by měl být líhní pro nové členy Mladoboleslavského komorního orchestru. Potěšující je, že pro tuto akci jsou smyčce doplněny učiteli a rodiči účinkujících žáků, a tak žáci hrají se svými přirozenými nejbližšími vzory.

Aby bylo z čeho žáky vybírat, je potřeba naučit nejen je, ale i jejich rodiče užívat si živý poslech klasické hudby tím, že jim všem nabídneme zajímavé koncerty. A když jsem viděl seznam kvalitních a pestrých koncertů KPH na příští sezonu od paní Gavurové, tak věřím, že se i díky předplatnému podaří poCOVIDově vrátit posluchače do koncertních sálů a nalézt posluchače nové i z mladší generace.

foto Lenka Hýblová
foto Lenka Hýblová
foto Lenka Hýblová
foto Lenka Hýblová

V pondělí 17. října pak na zámku Kosmonosy proběhl poslední letošní koncert z cyklu ROK NA 4 DOBY. Účinkujícími byli vynikající hornista Radek Baborák, nám dobře známý skvělý klavírista Miroslav Sekera a smyčcové kvarteto Alma Ansámbl. Kdo jste na koncertě byl, tak potvrdíte, že se jednalo opět o velký zážitek. Na lehkost, s jakou hraje na klavír Miroslav Sekera jsme si už "trochu zvykli". Také Radek Baborák ovládá lesní roh naprosto dokonale! Jeho jistá a bezchybná hra na tento nástroj je opravdu obdivuhodná. Velmi se mi líbila skladba pro housle, lesní roh a klavír amerického skladatele Josepha Summera, který byl na koncertě osobně přítomen jako host. V této skladbě se dle úvodního slova jednalo o balkónovou scénu Romea a Julie, kde Romeem byl lesní roh Radka Baboráka a Julií housle Martiny Bačové. Na závěr zazněl ve spojení Alma Ansámblu s Miroslavem Sekerou nádherný klavírní kvintet Antonína Dvořáka.

Oba koncerty přinesly také jedno poučné srovnání. Nedělní koncert ve Sboru českých bratří musel být maximálně hodinový a bez přestávky, aby účinkující a posluchači "nezmrzli". Návštěvníci do těchto prostor přicházejí na poslední chvíli a hned po koncertě odcházejí, takže se až třeba další dny spolu někteří domluví, že byli na stejném koncertě (např. moje matka a její sousedka z domu). Nemůže se tak jednat o společenské setkání v pravém slova smyslu. Přestávka o pondělním koncertu pak jasně ukázala výhody příjemného prostředí. Návštěvníci tvořili hloučky, bavili se mezi sebou a občerstvovali se. V pohodovém rozhovoru byli vidět i organizátoři s jejich sponzory, mohli tak hodnotit a třeba i plánovat další akce. A tak nejen koncert, ale i přestávka byly pro mne zážitkem! 

Libor Švejda
libor.svejda@spumb.cz