NA CESTĚ DO NEZNÁMA

16.09.2022

se jmenuje mimořádná výstava fotografií Vladislava Krédla, která byla zahájena slavnostní vernisáží 9. září 2022 v Galerii Sboru českých bratří. Úvodní slovo pronesla Mgr. Hana Hamplová, o hudební doprovod se postaral Mgr. Tomáš Rýdl se svým flétnovým souborem Flauto Collegium, zazpívala Eva Svobodová.

Autor výstavy Vladislav Krédl pracoval jako technik a posléze fotograf vývojového střediska místní automobilky. Souběžně se naplno věnoval umělecké fotografii. V roce 1966 byl jedním ze zakladatelů Skupiny mladoboleslavských výtvarníků. Současně rozvíjel kontakty s pražskými fotografy a umělci vrstevníky, kteří se sdružovali ve spolku Pohodlí. Celoživotně se věnuje volné tvorbě fotografií. Na počátku inklinoval k novoromantickému proudu především fotografiemi zátiší. Manifestem tohoto tvůrčího období byla výstava Ze sklepa až na půdu. Od poloviny devadesátých let se zabývá originální formou fotografované koláže a asambláže, kterou komponuje s básnickým zaujetím před objektivem velkoformátového aparátu. Výsledný obraz vede k překvapujícím setkáním artefaktů lásky i smrti, sentimentu starých pohlednic, zašlých časů. Autor pracuje v dialogu s renesančními mistry, nechává se uhranout africkým uměním. Patos symbolů, odkazů i totemistické magie jsou podkladem pro vytříbený surrealistický humor a hru. V obrazech Vladislava Krédla jsou propojeny zdánlivě nahodilé a různorodé předměty. Jde o surrealistické vidění, kdy autor kouzlí v linii metamorfóz novou skutečnost smysluplného tajemství. Významnou roli v utváření jeho výtvarného názoru mělo setkání s malíři a grafiky Miroslavem Němečkem, Jaroslavem Vožniakem a Josefem Hamplem. Rozhodující vliv však měl historik umění PhDr. Jan Kříž.

Dílo Vladislava Krédla se vyznačuje neobyčejnou originalitou. Síla a výpověď jeho obrazové alchymie daleko přesahuje regionální význam, lze jej zařadit do evropského kontextu originální fotografie. Výstava je dosavadním vyvrcholením Krédlovy tvorby. Vznikla k významnému jubileu autora, jeho 80tým narozeninám. Tato výstava se stala souhrnem a současně průřezem mnoha jeho fotografických cyklů. Je svědectvím velkého talentu, umění imaginace i autorovy nezměrné píle.

Nechte se vtáhnout do tajemného autorova vidění, do snů i reality, nechte se unést na vlnách jeho fantazie. Výstavu NA CESTĚ DO NEZNÁMA můžete ve Sboru českých bratří navštívit až do 9. října 2022.

Marie Tomášová
výtvarný obor ZUŠ Mladá Boleslav, členka SPU MB