Mimořádný zážitek z koncertu v divadle

16.10.2021

Nejsem člověk, který by potřeboval ventilovat svoje pocity a dojmy, ale mimořádný zážitek ze čtvrtečního koncertu Josefa Špačka a Miroslava Sekery mi nedovoluje jinak.

Věděl jsem, že nás čeká kvalitní koncert. Když ale nastoupili ti od pohledu skromní a normální "kluci" a v naprosto dokonalé souhře a technické dokonalosti začali hrát, bylo to něco neskutečně krásného. Skladby, které neznám, si většinou nedokážu při jejich prvním poslechu užít. Kromě závěrečného Ravelova Cikána jsem skladby neznal, přesto jsem byl do nich naprosto ponořen díky jejich interpretaci. A že fungovalo dokonalé napojení interpretů na posluchače dokazuje několik věcí. Přestože je období "rýmiček a kašlíků", tak v průběhu skladeb bylo mezi posluchači téměř dokonalé ticho - žádné nesoustředěné pokašlávání se neozývalo. Stejně tak po dokončení celé skladby vždy posluchači nechali vteřinu-dvě na doznění aktuálního zážitku než se ozval nadšený potlesk. Také nebývá v Mladé Boleslavi obvyklé, aby se do potlesku z různých míst hlediště ozývaly výkřiky "bravo!". A už jen pro dokreslení, když jsem byl druhý den u kamarádky na fyzioterapii, tak mi říkala: "Vy jste určitě byli včera na koncertě. Teď tu byla paní a ta o tom úplně básnila!".

Velký dík patří Kultuře města a zejména paní Gavurové nejen za uspořádání koncertu, ale i za to, že nabídli žákům ZUŠ zlevněné vstupenky. I děti na koncertě poznaly, že jsou svědky něčeho nevšedního. Jedno se nechalo tak strhnout, že začalo tleskat i mezi větami, přestože normálně ví, že se to nedělá. Po koncertě jsem říkal mojí ženě - učitelce houslí, že kdyby na tomto koncertě byly děti ve věku vhodném pro nástup na hudební obor, tak se všechny přihlásí na housle. Josef Špaček se totiž zřejmě narodil rovnou s houslemi pod bradou ;-) , protože v jeho podání vypadá hra na housle jako naprostá samozřejmost, ať už se jedná o neuvěřitelně rychlé běhy s jasně znělým každým tónem, umělé flažolety, ale i suverénně podané dlouhé tóny. Kvality Miroslava Sekery máme to štěstí znát např. i díky jeho výraznému podílu na výběru koncertního klavíru pro Mladou Boleslav a jeho koncertům při umístění tohoto klavíru do divadla a při oficiálním předání klavíru městu Mladá Boleslav. Tak zbývá jen dodat, že na silném zážitku se zajisté podílely i nástroje, které se dokázaly prosadit i v jinak sušší divadelní akustice.

Díky všem, kteří se na tomto mimořádném zážitku podíleli! A těším se na další koncerty.

Libor Švejda
místopředseda Spolku přátel umění Mladá Boleslav