Honzo, BRAVO!

19.02.2023

Ve středu 15. února se uskutečnilo velmi úspěšné zahájení sezóny 2023 Kruhu přátel hudby Mladá Boleslav. O tento start se symbolicky postaral reprezentant nejmladší generace interpretů a boleslavský rodák šestnáctiletý houslista Jan Novák. Díky vydařené propagaci se povedlo naplnit městské divadlo, což pamětníkům připomnělo slavné počátky KPH, kdy se koncerty tohoto cyklu konaly v divadle pravidelně a rovněž za velkého zájmu obecenstva.

Pozorné publikum, které skvěle dodrželo předřečníkem připomenutá pravidla chování na koncertě, dostalo možnost nahlédnout do třech hudebních slohů, které měly pro vývoj houslové interpretace zásadní význam. Na úvod zazněl oduševnělý Tartini. Následovala dokonalá Beethovenova sonáta, kde také zazářilo pianistické provedení na nový boleslavský klavír Petrof Monsoon. Koncert vyvrcholil procítěným Čajkovského koncertem, který je jedním z prubířských kamenů každého houslového virtuosa. Krásná závěrečná tečka, Elgarův Salut d'amour, podtrhla skvělé vyznění celého večera. Publikum ocenilo Jana Nováka a prof. Martinu Hájkovou nadšeným potleskem.

Jan Novák vládne darem přirozeného bytí na pódiu, skladby interpretuje s pokorou a skromností. Můžeme s vděčností sledovat, jak nám v Mladé Boleslavi roste vynikající talent s nejvyššími ambicemi předávat krásu hudebního umění a pokračovat tak v houslové tradici rodu Novákových, jak ji založil Josef Novák (ředitel boleslavské ZUŠ a zakladatel Mladoboleslavského komorního orchestru) a jeho děti Jitka a Jiří. A můžeme být pyšní na to, že Jan Novák zažil svoje první soutěžní úspěchy ještě jako žák mladoboleslavské ZUŠ.

Paní profesorka Hájková po celý večer předváděla dokonale, co je myšleno pod pojmem klavírní spolupráce. 

Těšme se na další koncert z bohatého menu nachystaného KPH ve spolupráci s naším spolkem pro letošní rok. Čekají nás nyní Hana Fleková (viola da gamba) a Edita Keglerová (cembalo) - české hvězdy na mezinárodním poli interpretace staré hudby. Koncert se bude konat ve stylovém prostředí Zrcadlového sálu zámku Kosmonosy 15. března již od 18(!!!) hodin.