Výstava "Mácha - Andersen - Exupéry: Kontemplace"

04.09.2023

Mezinárodně oceněné fotografické projekty poprvé v Mladé Boleslavi.

Průřezová výstava uměleckého fotografa Vladimíra Kysely otevírá v prostorách Sboru Českých bratří v Mladé Boleslavi slavnostní vernisáží 7.9.2023 v 18:00 hod (vystoupí žáci ZUŠ MB). Součástí výstavy je rovněž divadelní představení "Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam jdeme?", které se v prostorách Sboru Českých bratří odehraje 13.9. 2023 od 19:00 hod. Představení na motivy obrazů Vladimíra Kysely podle scénáře a v režii Tomáše Vondrovice nastudovali herci Taťjana Medvecká a Tomáš Pavelka.

Obrazový triptych inspirovaný spisovateli a literárními díly vznikl v letech 2016-2019. Fotograf a výtvarník Vladimír Kysela při cestách za inspirací navštívil nejen místa, kam jsou díla situována, ale také ta, která jsou spojená s životy jejich autorů: Čechy, Dánsko, Francie, Anglie a další. Celkem se jednalo o více než 40 lokalit.

Zatímco Mácha ve svém poemu Máj vytvořil krajinu plnou velkých barevných ploch, při četbě Andersenovských příběhů máte pocit, jako byste v ruce obraceli diamant s tisíci odrazivých plošek. Spolu se symbolikou příběhů Saint Exupéryho toto byly hlavní impulsy tvorby autora triptychu.

"Nehledejte ale v mých obrazech ukořistěnou momentku nebo dokumentaci scény, spíš ozvěnu příběhů, uloženou do neviditelného přediva reálných i abstraktních vrstev podobně, jako spisovatel vkládá jednotlivé scény na stránky své knihy." říká Kysela o projektech, věnovaných známým spisovatelům, ve své Monografii, která vyšla na konci roku 2020.

O AUTOROVI

Vladimír Kysela (1958) se narodil v Ústí nad Orlicí a již téměř 40 let žije v Liberci. Od roku 2017 je členem Asociace profesionálních fotografů, české sekce Evropské fotografické federace a od roku 2019 také držitelem ceněného evropského certifikátu QEP. Jeho projekty, vycházející z literárních a malířských podnětů (Karel Hynek Mácha, Hans Christian Andersen, Antoine de Saint Exupéry, César Manrique, William Turner), získaly opakovaně ocenění ve významných mezinárodních soutěžích (Paříž, Londýn, Los Angeles, Moskva, Luxembourg, New York, Sienna). Kysela svoji práci pravidelně prezentuje na výstavách, věnuje se lektorské činnosti a pořádání unikátních fotocest po stopách významných umělců.

Literární triptych byl jednotlivě vystavován na různých místech v České republice a také v Berlíně. Průřezová výstava v Mladé Boleslavi je po Liberci, Karlových Varech, Hradci Králové, Táboře a Zlíně šestým a zároveň posledním představením klíčových děl ze všech tří cyklů na jednom místě. Návštěvníci budou moci také nahlédnout do druhé výrazové polohy autora, do obrazů, zpracovávaných za pomoci kombinovaných výtvarných technik.

OHLASY OSOBNOSTÍ

"Jak vnímám fotografie Vladimíra Kysely? Jsou to obrazy plné emocí, lyriky, kouzelné hravosti, smyslnosti a zejména nekonečné fantazie..."
Marian Beneš, Asociace profesionálních fotografů, MasterQEP

"Vladimír Kysela ve své práci volí jedinečný přístup v tom, že zkoumá vzájemné vazby mezi různými druhy umění: fotografií, malbou, literaturou, hudbou, divadlem. Výsledkem je pak svět dráždivých virtuálních krajin, vycházejících z literárních děl Máchy, Andersena a Exupéryho, oživených prostřednictvím mistrné fotografické ilustrace."
Sean Begshaw, americký outdoorový fotograf a pedagog, "Outdoor Exposure Photography"

"Vladimír Kysela má význačný abstraktní styl, charakteristický jemnými snovými krajinami. Jeho díla probouzí představivost a nechávají diváka uniknout, nechat se unést do jiného světa, dát prostor jeho vlastním myšlenkám a interpretacím tak, jako ta nejlepší abstraktní díla."
Ralf Stelander, ředitel a spoluzakladatel švédského kurátorského serveru 1x.com

Výstava ve Sboru Českých bratří v Mladé Boleslavi se koná pod záštitou Asociace profesionálních fotografů APF a potrvá do 15.10.2023.

O autorovi a jeho práci více na stránkách

www.vladimirkysela.com