Vydařené Varhanní večery 2023

31.07.2023

Okouzlující atmosféru zažili návštěvníci cyklu Varhanních večerů, který tradičně na začátku léta pořádá varhaník Ondřej Valenta. Koncerty začínají v poněkud pozdním čase (ve 20 hodin) a posluchači jsou poté odměněni hudbou za stmívání v místních kostelích.

Hned první koncert byl mimořádný, v Boleslavi poprvé vystoupila jedna z nejlepších mladých houslistek současnosti Ludmila Pavlová. Společně s Ondřejem Valentou nabídli publiku zajímavý program z děl velkých mistrů. Vrcholem koncertu se stalo provedení Bachovy Ciaconny d moll pro sólové housle, které dokonale souznělo s prostorem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Další Ciaconnu, tentokrát slavnou a působivou z pera T. A. Vitaliho, přednesla s varhanním doprovodem. Sólové varhany posluchači vyslechli v barvitých skladbách W. A. Mozarta a G. A. Merkela (současník našeho B. Smetany). Koncert zakončilo strhující Vivaldiho Léto.

Druhý koncert zavedl posluchače do starších období hudby. V podání souboru Musica Panica jsme vyslechli díla pozdně středověká a renesanční. Tento koncert byl věnován významnému humanistovi Janu Blahoslavovi, jehož pětisté výročí narození si letos připomínáme. V ideální akustice kostela sv. Havla báječně vyzněly kopie dobových nástrojů – clavisimbalum a organeto. Koncert doplnily citace z děl Jana Blahoslava. Po koncertě se posluchači stali diváky a průzkumníky a nástroje si zblízka prohlédli i s popisem a mohli je i vyzkoušet.

Ve třetím večeru tohoto cyklu koncertů byl dán prostor mladému varhaníkovi Davidu Coufalovi. David je odchovancem mladoboleslavské ZUŠ ze třídy Zdeňky Nečesané a letos maturoval na Pražské konzervatoři. Na varhanní večer si do kostela Nanebevzetí Panny Marie pozval své spolužáky z pěveckého oddělení konzervatoře. David se sólově prezentoval ve skladbách francouzského romantického skladatele Theodora Duboise a současného českého skladatele Jiřího Temla. Spolu s Ondřejem Valentou se střídali při doprovázení pěveckých vystoupení. Ondřej Valenta s nadhledem přednesl slavnou Toccatu a fugu d moll J. S. Bacha.

Čtvrtý koncert patřil spojení, které není vůbec obvyklé – varhany souzněly se saxofonem. Nečekané a v nejlepším slova smyslu neotřelé spojení provedlo návštěvníky večerem v pestrých zvukových barvách. I výběr skladeb pro tento večer byl ojedinělý – velká část programu se skládala z hudby 20. století, na což nejsme úplně zvyklí. Ale díky úžasným barevným možnostem saxofonu a varhan byli posluchači okouzlováni stále novými zvuky, a i neznámé skladby přijali s nadšením. Velký zájem projevili i nejmenší posluchači – žáci přípravného oddělení naší ZUŠ – na interpretech si dokonce vyprosili speciální přídavek a sledovali brilantní hru varhanice Lindy Juránkové přímo vedle ní.

Na cyklus varhanních koncertů přirozeně navázal koncert pořádaný pěveckým sborem Boleslav ve Sboru českých bratří. Vystoupil zde také pěvecký sbor Českolipský Evergreen. Sbory se nejdříve představily samostatně a na závěr koncertu zaznělo zdařilé společné provedení Missy brevis Jiřího Pavlici. Dílo bylo skvěle doprovázeno Ondřejem Valentou na přenosné digitální varhany. – Bylo tak možné "ochutnat", jaké by to bylo, kdyby tento krásný prostor Sboru českých bratří měl své skutečné, tj. píšťalové, varhany. A víme tedy, že by si je rozhodně zasloužil! Mohli bychom tak rozeznívat nejkrásnější prostor našeho města nejkrásnější hudbou!

Festivalu přejeme do budoucna mnoho spokojených posluchačů a statutárnímu městu Mladá Boleslav děkujeme za jeho podporu.

Eva Pinkasová a Jaroslav Kurzveil
členové Spolku přátel umění Mladá Boleslav