Smyčcová návštěva z Pardubické konzervatoře

31.05.2023

29. května 2023 jsme v hudebním sále ZUŠ uvítali návštěvu z Pardubické konzervatoře. Vystoupily studentky tamního smyčcového oddělení za klavírního doprovodu prof. Sáry Suchánkové. Vyslechli jsme také dvě absolventky naší ZUŠ - violistku Josefínu Hudcovou a cellistku Dagmar Kulíškovou. Celým koncertem nás slovem provedl prof. Jakub Čepický. Potěšila nás díla různých stylových období – od baroka až po hudbu 20. století.

Tento koncert jsme se rozhodli finančně podpořit. Do budoucna na tuto spolupráci rádi navážeme.

Eva Pinkasová, místopředsedkyně výboru Spolku přátel umění Mladá Boleslav