Ohlasy na scénické provedení mše J.J.Ryby v divadle

02.12.2022

Scénické provedení České mše vánoční J.J.Ryby v Městském divadle Mladá Boleslav v neděli 27. listopadu mělo velký úspěch a potěšilo diváky v zaplněném divadle. Slyšeli jsme hned po představení krásná slova chvály a obdivu. Dvě ze psaných reakcí si můžete přečíst níže pod fotografiemi.

 Velký dík a obdiv patří všem, kteří se na realizaci podíleli:

  • Vedení Základní umělecké školy Mladá Boleslav, že se do takovéto náročné akce pustilo.
  • Učitelům ZUŠ MB, kteří se svými žáky vše nacvičili pro pěvecký sbor, tanec, herecké role a orchestr. Připravili scénu (velmi pěkná a vkusná byla zadní projekce), dekorace, plakáty, programy, letáky,  smlouvy s účinkujícími hosty a dokonce i cukroví!
  • Samozřejmě účinkujícím žákům ZUŠ MB!
  • Hostům ze sboru Boleslav i ostatním hostujícím účinkujícím, že věnovali svůj čas a um. Někteří dokonce odmítali přijmout byť i jen malou finanční odměnu!
  • Městskému divadlu Mladá Boleslav za možnost představení uvést v tomto krásném prostředí. Jeho pracovníkům pak za ochotu obětovat první adventní neděli.
  • Tak trochu i našemu spolku, ale zejména Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO, který poskytl grant, díky kterému jsme mohli převažující část nákladů této akce financovat.

Foto: Lenka Hýblová (i té patří dík)


Zde se svolením členky našeho spolku paní Libuše Kurzveilové uvádíme text jejího mailu, který obdrželo vedení ZUŠ MB hned druhý den po představení:

Dobrý den, paní ředitelko,

stále se v myšlenkách vracím ke včerejšímu provedení Rybovy vánoční mše. Už jenom to, že se vám podařilo získat divadlo zrovna na první adventní neděli, považuji za zázrak.

Na Internetu jsem viděla nějaké scénické ztvárnění, ale to vaše dětské provedení nemá konkurenci. Nevím, co na mne zapůsobilo nejsilněji - jestli výtvarné pojetí se zadní projekcí, věrné vystoupení dětí a jejich herecké výkony, po celou dobu vedené p. Liborem Novákem, oblečení všech účinkujících (zvlášť andělsky na mne působily obě zpěvačky - sólistky - v druhé části představení).

Ale nejspíš nejvíc mne nadchlo taneční vystoupení vašich žáků. Bylo to nádherné, bezchybné a z těch dětí vyzařovala taková nefalšovaná vánoční radost a nadšení a vůbec - štěstí, že to mohou dělat.

Orchestr byl perfektní a hlavně i souhra se sborem, kdy všichni sboristi na paní učitelku E. Pinkasovou vidět nemohli.

Moc by mne zajímalo, kde a kolikrát jste to v takovém počtu zkoušeli, divadlo jste asi mnohokrát k dispozici neměli.

Vůbec si nedokážu představit, kolik práce úsilí a nadšení ze strany vašich pedagogů je v tom představení zahrnuto. Je jen věčná škoda, že jste to provedli jen jedenkrát. Kdyby Boleslaváci jen trochu tušili, o co se jedná, zaplnili byste divadlo minimálně dvakrát. A kdyby byla nějaká vhodná soutěž mezi ZUŠkama, tak by ostatní neměli šanci.

Moc děkuji za příležitost nahlédnout do vaší práce, kterou zvládáte dotáhnout až k samému vrcholu. Bylo to přenádherné.

Moc pozdravuji a ještě jednou děkuji za krásný zážitek.

Zdravím Libuše Kurzveilová.

Zde se svolením čestného člena našeho spolku pana Václava Hátleho uvádíme přepis jeho dopisu:

"Rybovka" v provedení ZUŠ MB

Dlouhotrvajícím potleskem vstoje byli odměněni účinkující ZUŠ v neděli 27.11.2022 v MDMB po scénickém provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Byla to velice působivá kulturní událost, kdy byla příležitost opět se ponořit do muzikantské duše rožmitálského učitele a hudebního skladatele. Jsem přesvědčen, že význam jeho osobnosti může být velice aktuální nejen v přítomnosti, ale i daleko do budoucnosti. Byl to především zodpovědný a vzdělaný učitel, který měl rád děti a od něhož se šířila vzdělanost, mravnost, osvěta a humanita do širokého okolí. Vědomě využíval písně jako působivého prostředku k mravní a vlastenecké výchově.

Jeho krédo znělo: 
    "Bohu, vlasti, lidu sloužit,
     po obecném dobru toužit,
     s Múzami se celovati,
     čísti, housti, rýmovati,
     vzdělávat se bez ustání,
     jest mé denní zaměstnání."

Na kúru kostela sv. Jana Nepomuckého je deska s Rybovým výrokem: "Abys byl lepším, pozoruj denně své činy a zkoumej je."

Na přípravách a na uvedení představení se podílelo 87 žáků a 19 učitelů všech oborů ZUŠ, 18 členů pěveckého sboru Boleslav a 17 hostů - přátel školy. Bylo tomu věnováno obrovské množství práce, a to nejen ve vyučovacích hodinách.

Je třeba vyzdvihnout a ocenit dokonalou souhru sólistů, pěveckého sboru, orchestru, tanečníků, herců, s přispěním výtvarníků, protože publikum zapomnělo na nějakou jevištní stylizaci a nechalo se vtáhnout do přirozeného a živého betlémského dění. Byl to silný zážitek.

Aby bylo možné tento úžasný počin ZUŠ plně docenit, dovolím si uvést jej do širších souvislostí. V celosvětovém měřítku dochází k ohrožení modelu všeobecné vzdělanosti. Je totiž vytlačován koncepcí "vzdělání pro zisk". I naše školství se tomuto trendu přizpůsobilo, navzdory tomu, že jsme národem Komenského. Silný varovný hlas vychází od americké profesorky Marthy Nussbaumové v knize "Ne pro zisk...". Vedle faktického vědění a logiky zdůrazňuje tzv. imaginativní myšlení, které rozvíjí schopnost narativní imaginace prostřednictvím hry a umění. Jde tedy o prožitky, které vedou k empatii a reciprocitě, k úctě k druhému člověku jako k plnohodnotné osobě. Vnitřní hodnota vzdělání nabízí vnitřně cenná nahlédnutí, která pomáhají prožít smysluplný život. Na této cestě se nachází ZUŠ MB. Patří jí upřímné poděkování a přání stálé radosti z práce.

Václav Hátle