Pozvánka na výstavu a vernisáž ve Sboru českých bratří

02.07.2022

Ve Sboru českých bratří právě probíhá výstava Svět?, která je společným projektem dvou nejstarších spolků u nás: Umělecké besedy (založena 1863) a Spolku výtvarných umělců Mánes (založen 1887). Na výstavě se vám představí přes 60 současných členů těchto sdružení. Uvidíte více jak 150 uměleckých děl malířských, grafických, sochařských a sklářských. Na vernisáž, která bude netradičně až v průběhu výstavy, a to ve středu 13. července 2022 v 17:00, vás zvou za Uměleckou besedu Ivo Binder, za Spolek výtvarných umělců Mánes Michael Zachař a kurátoři výstavy Svatopluk Klimeš a Jaroslav Urbánek:

Zastoupeny jsou všechny generace dnes žijících autorů. Vystavená díla zachycují rozmanitost pohledů a zpracování a odhalují Svět odrážející se v umění. Nejdůležitějším posláním umění je krása. Ta může být tichá i burcující, jásavá i zasmušilá, okázalá i skromná. Doufáme, že i tato výstava vybídne k zamyšlení, ale i k procházce mezi obrazy a sochami a pomůže alespoň na chvíli zapomenout na rychlost a tragiku doby, kterou žijeme.