Pamětní deska mistrům Herclíkům odhalena

05.10.2022

Doplněno 7.10.2022

V pondělí 3.10. proběhlo na domě bývalé dílny houslařských mistrů Herclíků odhalení pamětní desky. Více v článku na mb-netu (zmiňované "webové stránky s bohatou dokumentací věnovanou rodu Herclíků" naleznete pod novou sekcí OSOBNOSTI našeho webu).

V děkovné řeči byli někteří opomenuti:

  • učitelky výtvarného oboru ZUŠ, které přispívaly svými radami a doporučeními; např. zdůrazňovaly očekávanou "hru stínů" (vizte fotku níže)
  • pan Josef Svoboda z jeho Ateliéru Gravis, který na základě našeho návrhu vypracoval několik možných finálních podob desky, ze kterých jsme si ve shodě pak jednu vybrali

Jen pro doplnění ještě tři zajímavosti, které byly řečeny na místě:

  • Tvar polovin houslí na pamětní desce kopíruje matrici z pozůstalosti po mistrech Herclíkových.
  • Jedny z houslí, které se při odhalení desky podílely na hudební produkci, byly nedávno jejich velmi mladou majitelkou pokřtěny! Tedy za přítomnosti celé rodiny dala houslím jméno. Co víc si můžeme přát, než že se mezi mladou generací najdou tací, co mají podobný vztah k umění. 
  • Paní Ludmila Hesová při přípravě na přednes básně Jana Kvapila zjišťovala od jejího autora důvod zmínky o Máří Magdaleně. A dozvěděla se, že je to kvůli původu dřeva používaného na nástroje těchto mistrů. Tím byly i trámy získané při velké rekonstrukci kostela sv. Máří Magdaleny v Sobotce. Protože J.B.Herclík koupil dřevo i ze zámeckého parku v Sobotce, objevuje se na etiketách lepených do nástrojů silueta Humprechtu a právě kostela sv. Máří Magdaleny (vizte fotky níže).

S posledním bodem souvisí jedno neplánované, ale velmi pěkné propojení. Mladoboleslavský komorní orchestr (tedy housle, violy, violoncella a jeden kontrabas) měl o víkendu před odhalením pamětní desky mistrům Herclíkům třídenní soustředění v Sobotce v Hotelu Pošta asi sto metrů od kostela sv. Máří Magdaleny a na dohled od Humprechtu. Nástrojům od mistrů Herclíků resp. jejich majitelům to tam určitě hrálo samo!