Inspirativní den s Romanem Janálem

22.09.2023

Příznivci (nejen) pěveckého umění měli tentokrát příležitost setkat se s protagonisty koncertu hned dvakrát.

20. září dopoledne uspořádal náš spolek (ve spolupráci se ZUŠ) s Romanem Janálem workshop. Kdo očekával velká gesta pěvce Národního divadla, byl zklamán. Zato jsme se dozvěděli, jaké má Roman Janál životní krédo a že i neblahá životní situace může znamenat nový začátek. Také nám poodhalil něco ze svého pedagogického umu – žačky pěveckého oddělení ZUŠ Mladá Boleslav pod jeho vedením jen kvetly.

Při večerním koncertě Kruhu přátel hudby jsme mohli naplno obdivovat Janálovo pěvecké umění. Všechny písně a árie zpíval sytým barytonem s uvolněným projevem a nenuceným hereckým ztvárněním. Druhou protagonistkou večera byla sopranistka Nikola Uramová (mimochodem studentka Romana Janála z pražské HAMU), která i přes ohlášenou zdravotní indispozici podala procítěný profesionální výkon. Celý večer se oba umělci mohli spolehnout na citlivý klavírní doprovod Karla Košárka.

Program koncertu byl koncipován od folklóru k opeře. Folklórní blok byl protkán inspiracemi lidové tvorby v dílech Schneidera - Trnavského, Dvořáka a Martinů. Tyto písně jsou leckdy prosté, ale ve zpracování světových skladatelů a ve vybroušené interpretaci se z nich stávají hudební perly.

Druhá polovina koncertu byla věnována operním áriím. Okouzlující bylo provedení árie Fiordiligi z Mozartovy opery Cosi Fan Tutte v podání Nikoly Uramové. Roman Janál nejvíce zaujal hrdinským projevem v árii Escamilla z opery Carmen. Došlo i na pěvecké duety, slavné Mozartovo La ci darem la mano celý koncert příjemně zakončilo.

Umělcům předaly květiny členky pěveckého sboru Jiřičky ZUŠ Mladá Boleslav; tento sbor celý koncert mile zahájil provedením Tří dětských sborů Bohuslava Martinů. Všem protagonistům a organizátorům pěveckého dne patří poděkování.

Můžeme se těšit na další hudební zážitek – ve středu 18. října se sejdeme v Městském divadle a společně se zaposloucháme do Beethovenových sonát pro klavír a violoncello v podání Terezie Fialové a Jiřího Bárty.

Eva Pinkasová
Spolek přátel umění Mladá Boleslav