Děkujeme za přízeň a podporu

30.12.2022

Děkujeme vám za přízeň a podporu v právě končícím roce. V tom následujícím budeme pokračovat v našem snažení pořádat a podporovat kulturní aktivity, jejichž náplň odpovídá výuce na Základní umělecké škole Mladá Boleslav. Tedy koncerty klasické hudby, výstavy a instalace výtvarného umění, taneční a divadelní představení apod. Věříme, že díky naší spolupráci s odborem školství, kultury a tělovýchovy statutárního města Mladá Boleslav vč. pana náměstka primátora odpovědného za tuto oblast, s Kruhem přátel hudby Mladá Boleslav, s Nadačním fondem ŠKODA AUTO i s dalšími se podaří vrátit návštěvníky zejm. (ale nejen) na koncerty Kruhu přátel hudby.

Přejeme vám v roce 2023 pevné zdraví, pohodu a dostatek volného času právě třeba i k návštěvám kulturních akcí. 

A možná si hned zapište datum prvního koncertu KPH MB, který bude 15.2.2023 od 19:00 v Městském divadle Mladá Boleslav. Za klavírního doprovodu paní Martiny Hájkové na něm vystoupí šestnáctiletý houslista Jan Novák. Přes toto velmi časté české příjmení se nejedná jen o náhodnou shodu se zdejším muzikantským rodem Nováků (Josef Novák - dlouholetý ředitel LŠU a dirigent Mladoboleslavského komorního orchestru,  Jitka Nováková - vynikající houslistka vyučující na Pražské konzervatoři, Jiří Novák - výborný houslista, pedagog a dirigent MBKO), ale je to jejich velmi zdatný pokračovatel! ...přijďte se sami přesvědčit. Vzhledem k tomu, že tento koncert je v divadle, zakoupíte vstupenky v předprodeji divadla či online zde (POZOR! Zdá se, že volná místa mizí!). Pokud jste či v době konání koncertu již budete abonenty KPH MB, tak s abonentkou přijdete rovnou na koncert, kde jsou pro vás rezervována místa v předních řadách. 

Ing. Jana Mlčochová
předseda výboru SPU MB

Eva Pinkasová
2. místopředseda výboru SPU MB

Libor Švejda
1. místopředseda výboru SPU MB