Česká mše vánoční (ZUŠ + SPU)

24.12.2019
  • Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby ve scénickém provedení žáků ZUŠ Mladá Boleslav a hostů
  • projekt k 90. výročí založení školy (za podpory ŠKO - ENERGO a Středočeského kraje) 
  • plakát
  • (Foto Lenka Hýblová)