ČESKÁ KLASIKA V DECHOVÉM PODÁNÍ

11.05.2024

Devátý květnový den jsme vyslechli první letošní koncert sezony KPH ve Sboru českých bratří. Temperatura prostoru zatím není ideální, většina početného publika s tím ale počítala a přišla vybavena teplým oblečením a dekami. Je ke zvážení, zda by pro komfort návštěvníků nebyl vhodnější prostor velkého sálu Domu kultury. Orchestr tam má svoje zázemí a normální teplota by také umožnila kvalitnější ladění ansámblu. Zároveň by byl tento prostor lepší i z pohledu dynamiky, kdy se ve Sboru českých bratří mohutná forte orchestru často dostanou za hranici příjemného poslechu.

Ráda bych vyzdvihla pozitivní momenty koncertu. Vyslechli jsme vynikající instrumentální výkony, kdy se sólových partů ujali nejlepší hráči orchestru. Zejména zazářil flétnista Tomáš Závora v první části Blodkova flétnového koncertu. Tenorista Karel Jakubů posluchače potěšil i hereckým ztvárněním písní.

K nejlépe provedeným orchestrálním skladbám patřily Nedbalova směs melodií z operety Polská krev a Frýdlantská suita Pavla Staňka. Obě díla zazněla pod taktovkou Marka Müllera, který vyniká znatelnou jistotou v gestu a suverénní muzikalitou.

Jednotlivé skladby poutavě uváděl osvědčený moderátor Martin Herrmann.

Jako každé amatérské těleso je i Podnikový dechový orchestr na nikdy nekončící náročné cestě za dokonalou intonací, precizní souhrou a širokou dynamickou škálou. Nedokonalosti jsou nejvíce znatelné při provedení úprav klasických děl symfonického repertoáru - k těm by měl orchestr přistupovat s největší pokorou.

Je skvělé, že v orchestru hrají zástupci všech generací, navíc jim to v nových uniformách moc sluší. Letos v červnu orchestr opět uvede vzdělávací koncerty pro místní základní školy. Přejme mu do budoucna vše dobré!

Eva Pinkasová, Spolek přátel umění Mladá Boleslav