Barokní hudební pohlazení

17.03.2023

Letošní druhý koncert abonentního cyklu mladoboleslavského Kruhu přátel hudby zavedl posluchače do krásného prostředí Zrcadlového sálu zámku Kosmonosy. Publiku se představily dvě umělkyně, které se specializují na starou hudbu: cembalistka Edita Keglerová a hráčka na violu da gamba Hana Fleková. A menu, které pro nás nachystaly, bylo lahodné.

Na úvod paní Gavurová přiblížila oba nástroje a pak už se ke slovu dostala barokní hudba ve své nejčistší podobě. Koncert orámovaly suity pro violu da gamba a cembalo Marina Maraise. Oba nástroje se předvedly v mnoha barevných valérech naplněných ornamenty, tak typickými pro francouzské baroko. Filmovým fanouškům se jistě vybavil jímavý film Všechna jitra světa, kde je právě Marin Marais se svou hudbou jedním z ústředních motivů. Koncert pokračoval suitou pro sólové cembalo Luise Couperina – Edita Keglerová předvedla virtuózní ovládání nástroje – její trylky byly obdivuhodné. Následoval Archangelo Corelli - skladba italského baroka: po francouzských opulentních chodech to byl lehký osvěžující moučník – hravá virtuózní gamba s báječným cembalovým continuem. Emocionálním vrcholem koncertu se stalo Preludium Maraisova pokračovatele Charlese Dollé, kde excelovala procítěná akordická hra Hany Flekové. Následovala ochutnávka z německého baroka – krásně provedená cembalová suita Johanna Jacoba Frobergera.

Celý koncert příjemně provázela slovem Edita Keglerová. Upozornila na zajímavé finesy jednotlivých skladeb a vysvětlila nutnost opakovaného ladění střevových strun violy da gamba. Oba nástroje nádherně zvukově naplnily prostor Zrcadlového sálu, navíc oba jsou velice zdobné, nebylo třeba moc fantazie, abychom se ocitli o několik století zpět...

Publikum zaplnilo sál do posledního místa. Posluchači odměnili umělkyně soustředěným poslechem a nadšeným potleskem. Potěšující byla účast mnoha nejmladších posluchačů zejména z řad žáků mladoboleslavské ZUŠ. Bylo velmi milé, že po koncertě se jim umělkyně věnovaly s výkladem k oběma nástrojům. Inspirativní prostředí kosmonoského sálu si pochvalovaly i obě interpretky – hrálo se jim u nás výborně. Kultuře města patří poděkování za výjimečný počin v báječné symbióze: na ideálním místě krásná hudba v dokonalém provedení.

Pojďme se společně těšit na 27. dubna – to se nám na zámku od 18 hodin představí soubor i Flautisti.

Eva Pinkasová
místopředsedkyně výboru SPU MB