Akce a novinky

 

Náš spolek navázal intenzivní spolupráci s Kruhem přátel hudby Mladá Boleslav. Podílíme se na výběru a plánování abonentních koncertů, také na tvorbě webových stránek (www.kphmb.cz) i dalších propagačních materiálů KPH MB. Snažíme se, aby i tato část kultury měla podporu vedení města a zde působících firem.

14. října 2022 tomu bude 100 let, co se v blízkém Jičíně narodil Josef Feřt - významná osobnost Mladoboleslavska, ředitel mladoboleslavské Hudební školy, posléze Lidové školy umění. Jeho životním posláním byla výchova k umění. V paměti Boleslavanů zůstávají jeho poutavá průvodní slova ke koncertům, výchovné koncerty pro mládež, besedy a výuka dějin...

se jmenuje mimořádná výstava fotografií Vladislava Krédla, která byla zahájena slavnostní vernisáží 9. září 2022 v Galerii Sboru českých bratří. Úvodní slovo pronesla Mgr. Hana Hamplová, o hudební doprovod se postaral Mgr. Tomáš Rýdl se svým flétnovým souborem Flauto Collegium, zazpívala Eva Svobodová.

Ve Sboru českých bratří bude od 9.9. do 9.10.2022 probíhat výstava fotografií mladoboleslavského rodáka Vladislava Krédla. Vernisáž se uskuteční 9.9.2022 v 17 hodin a vystoupí na ní i soubor Flauto Collegium ze ZUŠ Mladá Boleslav.